top of page
Office Conference

"Great things are done by a series of small things brought together"

WHO WILL BE THERE 

Sonal Mahendra Kumar Sharma 

Usha Uday Kasar

SHEETAL RAJENDRA TATAR

ANKITA ARORA

Dr Priyatam Sanatan Dandavate

Dr. Dnyaneshvari Ramakant Giri

Dr. Shrutika Surendra Patil

Dr. Deepakkumar S. Shrivastav

Ashlesha Sandip Koli

DR. PRIYANKA RAIKAR

Sneha Madan Sanap

Richa Vinay Deshmukh

Disha Bhavesh Sanghvi

Dr Prachi Gangurde

Priya Prakash Rai

Ashika Rajendra Rai 

ROHIT RAMESH SHENVI 

Chaitra Somashekar

Masumi Shah

DR. JAYASHREE NISHANT KALYANKAR

Jagruti yashwant khade

Dr Snehal Gadhecha 

Divyakumari Ughade

Manasi Sharad Kadam

SANIKA V GAWADE

Dr. Prajakta Kulkarni 

Hemant P. Nandgaonkar

Shalaka H. Nandgaonkar

Namita Namboodiri 

Ashwini Deepak Sangar

Geetika Sood

Dr. Pooja R. Gaikwad

Dr. Bhavika Sharma

Chakradhar Nivrutti Mali

Anu Meena

Conference Presentation Guidelines: Quote
bottom of page